e-mail:

працюємо щодня: 9:00 - 21:00


Лівобережна

вул. Р. Окіпної, 2

(Готель "Турист")

Площа Льва Толстого

вул. Велика

Васильківська 21

Святошино

вул. Чистяківська, 2

  Бухгалтерський облік + 1С 8.3 + Головний бухгалтер + M.E.Doc
  (1 Голосувати)

  Бухгалтерський облік + 1С 8.3 + Головний бухгалтер + M.E.Doc

  від 4 400 грн.
  • Тривалість: 4 - 12 тижнів

  Курси Бухгалтерського обліку + 1С 8.3 + Головний бухгалтер + M.E.Doc

  Вибираючи курс бухгалтерії з нуля, ви вибираєте цікаву професію, роботу, яка буде актуальна в усі часи, а також стабільність і впевненість у завтрашньому дні. Дані курси необхідні тим, хто хоче за короткий термін придбати професію, тим, хто хоче змінити кваліфікацію і спробувати себе в іншій справі. А також тим, хто хоче відкрити власний бізнес і правильно вести в ньому все грошові процеси.

  Дані курси бухгалтерів - це унікальна можливість обійти навчання у ВНЗ протягом тривалого часу, пропустити всю непотрібну інформацію, а також вивчати те, що дійсно стане в нагоді в професії в майбутньому.

  Сучасні курси бухгалтера з нуля до головного бухгалтера проходять в спеціальному навчальному центрі і розраховані для тих, хто тільки починає свій шлях в цьому напрямку. У процесі навчання передбачається практична робота, яка включає роботу не тільки з різними документами, але і з програмою «1С: Бухгалтерія». Ті, хто проходять дані курси, отримують як теоретичні знання, так і практичні навички у всіх областях бухгалтерського обліку.

  Також навчання бухгалтерії початківців дозволяє слухачеві працювати на посаді бухгалтера, бухгалтера на різних ділянках бухгалтерії, а також помічника головного бухгалтера

  Єтапи навчання:
  Курс включає в себя кілька основоположних етапів:
 • грошові потоки;
 • дебіторську заборгованість;
 • необоротні та оборотні активи;
 • запаси;
 • власний капітал;
 • зобов'язання;
 • оплата праці, а також соціальне страхування працівників;
 • податки в т.ч. ПДВ;
 • доходи і витрати;
 • результати діяльності;
 • роботу з програмою «1С: Бухгалтерія».
 • Звіти та багато іншого.
 • Курси ведуть професійні та досвідчені працівники, які розробляють власний методичний матеріал. За допомогою фахівців і правильно підібраною інформації запам'ятати матеріал просто.

  Вимоги до слухачів: для гарного засвоєння матеріалу потрібно володіти навичками впевненого користувача комп'ютера (див. також Користувач ПК з нуля)

  По закінченню курсу кожен проходить тестування і отримує сертифікат.


  Вартість навчання:

  TOP

  Группа

  5 500
  курс
  • К-во человек4 - 8
  • Длительностьдо 64 часов
  • Он-лайн или в офисе
  • Только Практика
  VIP

  Корпоративное

  ~6 000
  за человека
  • Бесплатное тестирование
  • Длительностьдо 72 часов
  • Предоставление отчетов
  • Индивидуальная программа
  Popular

  Индивидуально

  9 600
  курс
  • Гибкий график
  • Длительностьдо 60 часов
  • Он-лайн или в офисе
  • Только Практика

  Як знайти наш навчальний центр можна поглянути натиснувши тут

  Години вказані - астрономічні (1 година - 60 хвилин)

  У випадку коли кількість осіб у групі менше 4-ох кількість годин зменшується як за індивідуальним навчанням без змін вартості навчання.

  Інформуємо про поетапне підвиження цін на курси, поточна вартість дійсна до кінця місяця при повній оплаті курсу.


  Розклад груп курсу - Бухгалтерський облік + 1С 8.3 + Головний бухгалтер + M.E.Doc

  Курс Дата та час старту Місце проведення Вартість Записатись на курс
  Бухгалтерський облік + 1С 8.3 + Головний бухгалтер + M.E.Doc (сб. 10:00 - 14:00) 18.09.2021 10:00 м. Лівобережна 5 500 грн.
  Бухгалтерський облік + 1С 8.3 + Головний бухгалтер + M.E.Doc (пн., ср., пт. 10:00 - 14:00) 18.09.2021 10:00 Он-лайн 4 400 грн.
  Бухгалтерський облік + 1С 8.3 + Головний бухгалтер + M.E.Doc (пн., ср., пт. 19:00 - 21:00) 15.11.2021 19:00 Он-лайн 4 400 грн.
  Бухгалтерський облік + 1С 8.3 + Головний бухгалтер + M.E.Doc (пн., ср., пт. 19:00 - 21:00) 15.11.2021 19:00 м. пл. Льва Толстого/м. Палац Спорту 5 500 грн.

  Курс може змінюватись від викладеного нижче на розсуд викладача і навичок слухачів

  Програма курсу:

  Тема 1. Система бухгалтерського обліку.
  1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку на підприємстві. Державне регулювання бухгалтерського обліку.
  2. Методи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс і основи його побудови.
  3. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Подвійна запис.
  4. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.
  5. Документація: класифікація документів, обробка документації, виправлення помилок в документах.
  6. Облікові регістри бухгалтерського обліку.
  7. Початок роботи в 1С: Інтерфейс 1С. Початок роботи в програмі і її налаштування. Внесення даних про підприємство. Створення довідників.

  Тема 2. Законодавчі база і документи регламентують діяльність бухгалтера (в т.ч. головного бухгалтера)
  1. Закон України отд 16.07.99 р №996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
  2. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку П (С) БО України;
  3. Податковий кодекс України;
  4. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування»;
  5. Статут підприємства;
  6. Наказ про облікову політику, та інші документи регламентують діяльність компанії.

  Тема 3. Облік статутного капіталу.
  1. Поняття «статутного капіталу». Розмір статутного капіталу.
  2. Внески в статутний капітал: юридичні моменти. Державна реєстрація даних про статутний капітал.
  3. Порядок здійснення внесків до статутного капіталу.
  4. Статутний капітал: бухгалтерський облік.
  5. Зміна статутного капіталу.
  6. Резервний капітал.
  7. Статутний капітал в 1С: внески засновниками грошових коштів в касу або розрахунковий рахунок підприємства. Внески засновників основних засобів в рахунок формування статутного капіталу.

  Тема 4. Безготівкові розрахунки.
  1. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Порядок відкриття розрахункового рахунку у банку.
  2. Види безготівкових розрахунків.
  3. Розрахунки корпоративними платіжними картами.
  4. Безготівкові розрахунки в 1С: банківські реквізити, рахунок-фактура, вихідні і вхідні платіжні доручення.

  Тема 5. Касові операції.
  1. Організація роботи з готівкою на підприємстві. Загальні питання здійснення касових операцій.
  2. Ліміт каси. Порядок і терміни здачі готівки в банк.
  3. Чекова книжка.
  4. Документальне оформлення касових операцій.
  5. Відповідальність в сфері готівкового обігу.
  6. Касові операції в 1С: прибутковий і видатковий касові ордери, відомість на виплату заробітної плати, касова книга.

  Тема 6. Облік операцій з підзвітними особами.
  1. Облік операцій з підзвітними особами: видача грошових коштів на господарські потреби і на відрядження. Порядок видачі авансу на відрядження. Розрахунок добових.
  2. Документальне оформлення відрядження.
  3. Повернення невикористаного залишку грошових коштів від підзвітної особи.
  4. Порядок складання авансового звіту.
  5. Облік операцій з підзвітними особами в 1С: складання авансового звіту на господарські потреби і відрядження.

  Тема 7. Облік запасів.
  1. Запаси і їх класифікація.
  2. Надходження запасів на підприємство.
  3. Методи оцінки вибуття запасів.
  4. Оцінка запасів на дату балансу: уцінка і дооцінка.
  5. Транспортно-заготівельні витрати.
  6. Інвентаризація запасів.
  7. Малоцінні і швидкозношувані предмети.
  8. Запаси в 1С: надходження запасів на підприємство, формування первісної вартості. Вибір методу списання запасів в 1С. Переміщення запасів між складами. Інвентаризація. Введення в експлуатацію МБП, списання. Товарно-транспортна накладна.

  Тема 8. Облік основних кошт.
  1. Класифікація основних засобів.
  2. Надходження основних засобів на підприємство
  3. Ремонти основних засобів
  4. Амортизація основних засобів
  5. Переоцінка основних засобів
  6. Вибуття основних засобів
  7. Інвентаризація основних засобів
  8. Оренда основних засобів
  9. Основні засоби в 1С: довідники основних засобів. Надходження ОС і введення в експлуатацію. Формування первісної вартості. Амортизація ОС. Відомість по амортизації. Списання ОС. Продаж ОС. Ремонти ОС.

  Тема 9. Облік нематеріальних активів.
  1. Нематеріальні активи: визнання в обліку.
  2. Надходження нематеріальних активів.
  3. Експлуатація нематеріальних активів.
  4. Вибуття нематеріальних активів.
  5. НМА в 1С: надходження НМА і введення в експлуатацію. Амортизація НМА. Відомість по амортизації НМА.

  Тема 10. Взаєморозрахунки між покупцями і постачальниками.
  1. Облік реалізації товарів. Повернення товару покупцем.
  2. Облік надходження товарів від постачальників. Повернення товару постачальнику.
  3. Облік дебіторської заборгованості. Резерв сумнівних боргів.
  4. ПДВ: платники ПДВ, ставки ПДВ. Об'єкт і база оподаткування. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає до сплати. Електронне адміністрування ПДВ. Бюджетне відшкодування ПДВ. Звітні періоди.
  5. Облік взаєморозрахунків в 1С: надходження і реалізація товарів в 1С. Виписка податкової накладної. Реєстрація податкової накладної від постачальника. Повернення товарів. Акти звірок з контрагентами.

  Тема 11. Зарабітна плата
  1. Кадрова документація;
  2. Облік праці та його оплата. Обов'язкові утримання (ПДФО, військовий збір) з заробітної плати співробітників, нарахування на заробітну плату (ЄСВ) за звітний місяць;
  3. Податкові соціальні пільги з ПДФО;
  4. Індексація заробітної плати;
  5. Оплата праці інвалідам на підприємстві;
  6. Розрахунок і виплата лікарняних і відпускних;
  7. Резерв відпусток.

  Тема 12. Облік заробітної плати в програмі 1С Бухгалтерія 8.3
  1. Облік кадрової документації;
  2. Нарахування авансу співробітникам і авансових платежів по податках (ЄСВ, ПДФО, військовий збір);
  3. Нарахування заробітної плати співробітникам за звітний місяць і податків (ЄСВ, ПДФО, військовий збір);
  4. Нарахування та виплата лікарняних і відпускних;
  5. Виплата через касу і через банк;
  6. Облік резерву відпусток за допомогою 1С Бухгалтерія 8.3;
  7. Звітність з ЄСВ, ПДФО та військовому збору.

  Тема 13. Відрядження та інші виплати підзвітним особам
  1. Документальне оформлення відрядження;
  2. Розрахунок відрядних;
  3. Авансовий звіт і його відображення в 1С Бухгалтерія 8.3.

  Тема 14. Кредитування підприємства.
  1. Кредити: довгострокові і короткострокові.
  2. Позики: юридичні моменти. Довгострокові і короткострокові позики.
  3. Фінансова допомога: види фінансової допомоги.
  4. Переваги та недоліки різних форм фінансування підприємства.
  5. Облік кредитів і позик в 1С. Відсотки.

  Тема 15. Облік доходів і витрат.
  1. Визнання та класифікація доходів (П (С) БО 15). Оцінка доходу.
  2. Склад і класифікація витрат (П (С) БО 16). Визнання витрат.
  3. Податок на прибуток: ставка податку на прибуток, порядок обчислення податку на прибуток і терміни сплати.
  4. Доходи і витрати в 1С: закриття місяця. Формування фінансового результату.

  Тема 16. Спрощена система оподаткування

  Тема 17. Податок на додану вартість
  1. Платники ПДВ, добровільна і обов'язкова реєстрація. Анулювання реєстрації;
  2. Зобов'язання по податках, дата їх виникнення. Визначення бази і об'єкта оподаткування, місць поставки товарів і послуг;
  3. Операції, що не обкладаються податком ПДВ;
  4. Облік ПДВ в бухгалтерських рахунках. Основні проводки;
  5. Податкова накладна та податкова декларація з ПДВ.

  Тема 18. Оподаткування прибутку підприємства

  Тема 19. Формування електронної звітності в програмі М.Е.Doc (Медок). Кабінет платника податків.
  1. Налаштування програми M.E.Doс - створення нового підприємства, заповнення картки підприємства, даних про керівництво, відомостей про реєстрацію, співробітників і контрагентів;
  2. Робочий інтерфейс програми;
  3. ПДВ в M.E.Doс;
  4. Імпорт та зберегти звітів;
  5. Електронні підписи та квитанції;
  6. Кабінет платника податків.

  Викладачі

  Підписатись на розсилку