e-mail:

працюємо щодня: 9:00 - 21:00

м. Лівобережна

вул. Р. Окіпної, 2

(Готель "Турист")

м. Площа Льва Толстого

вул. Велика

Васильківська 13/1

  Основи бухгалтерського обліку + 1С 8.3
  (720 голосів)

  Основи бухгалтерського обліку + 1С 8.3

  від 2 000 грн.
  • Тривалість: 4 - 12 тижнів

  Курси Основи бухобліку + 1С 8.3

  Обираючи курс бухгалтерії для початківців, ви обираєте цікаву професію, роботу, яка буде актуальна у всі часи, а також стабільність і упевненість в завтрашньому дні. Ці курси потрібні тим, хто хоче за короткий час придбати професію, тим, хто хоче змінити кваліфікацію і спробувати себе в іншій справі. А також тим, хто хоче відкрити власний бізнес і правильно вести у ньому усі грошові процеси.

  Ці курси бухгалтерів - це унікальна можливість обійти навчання у ВНЗ впродовж тривалого часу, пропустити усю непотрібну інформацію, а також вивчати те, що дійсно стане корисним в професії в майбутньому.

  Сучасні курси бухгалтера з нуля проходять в спеціальному навчальному центрі і розраховані для тих, хто тільки починає свій шлях в цьому напрямку. В процесі навчання передбачається практична робота, яка включає роботу не лише з різними документами, але і з програмою "1С : Бухгалтерія". Ті, хто проходять ці курси, отримують як теоретичні знання, так і практичні навички в усіх областях бухгалтерського обліку.

  Також навчання бухгалтерії для початківців дозволяє слухачеві працювати на посаді молодшого бухгалтера, бухгалтера малого підприємства, пов'язаного з торгівлею, а також помічника бухгалтера

  Етапи навчання:
  Курс включає декілька етапів:
 • грошові кошти;
 • дебіторську заборгованість;
 • необоротні активи;
 • запаси;
 • власний капітал;
 • зобов'язання;
 • оплата праці, а також соціальне страхування працівників;
 • податки;
 • доходи і витрати;
 • результати діяльності;
 • роботу з програмою "1С : Бухгалтерія".
 • Курси ведуть професійні і досвідчені працівники, які розробляють власний методичний матеріал.За допомогою фахівців і правильно підібраної інформації запам'ятати матеріал просто.

  Вимоги до слухачів: для хорошого засвоєння матеріалу вимагається мати навички упевненого користувача комп'ютера (див. також Користувач ПК з нуля)

  По закінченню курсу кожен проходить тестування і отримує сертифікат.


  Вартість навчання:

  3 000 грн.за курс

  Групове навчання

  • Швидкий старт
  • Тривалість 40 годин
  • Група 4 - 6 осіб
  • Безкоштовний конспект лекцій
  • Домашнє завдання
  • Сертифікат по закінченню
  від 2 400 грн.за курс

  Дистанційне

  • Відеоконференція
  • Тривалість 34 години
  • Гнучкий графік
  • Безкоштовний конспект лекцій
  • Запис уроку
  • Сертифікат по закінченню
  від 1 600 грн.за курс

  Корпоративне навчаня

  • Безкоштовне тестування
  • Звіти
  • Індивідуальна програма
  • Безкоштовний конспект лекцій
  • Домашнє завдання
  • Сертифікат по закінченню
  8 000 грн.за курс

  Індивідуальне навчання

  • Індивідуальне відвідування
  • Тривалість 32 години
  • Гнучкий графік
  • Безкоштовний конспект лекцій
  • Домашниє завдання
  • Сертифікат по закінченню

  Як знайти наш навчальний центр можна поглянути натиснувши тут

  Години вказані - астрономічні (1 година - 60 хвилин)


  Старт занять

  По даному курсу немає даних для відображення, за інформацією розкладу занять будь-ласка звертайтеся за номерами навчального центру

  Курс може змінюватись від викладеного нижче на розсуд викладача і навичок слухачів.

  Програма курсу:

  Тема 1. Система бухгалтерського обліку.
  1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку на підприємстві. Державне регулювання бухгалтерського обліку.
  2. Методи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс і основи його побудови.
  3. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Подвійний запис.
  4. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку.
  5. Документація: класифікація документів, обробка документації, виправлення помилок в документах.
  6. Облікові регістри бухгалтерського обліку.
  7. 7. Початок роботи в 1С: Інтерфейс 1С. Початок роботи в програмі і її налаштування. Внесення даних про підприємство. Створення довідників.

  Тема 2. Облік "статутного" капіталу.
  1. Поняття "Статутного капіталу". Розмір статутного капіталу.
  2. Внески в статутний капітал: юридичні моменти. Державна реєстрація даних про статутний капітал.
  3. Порядок здійснення внесків в статутний капітал.
  4. Статутний капітал: бухгалтерський облік.
  5. Зміна статутного капіталу.
  6. Резервний капітал.
  7. Статутний капітал в 1С: внески засновниками грошових коштів в касу або розрахунковий рахунок підприємства. Внески засновників основних засобів в рахунок формування статутного капіталу.

  Тема 3. Безготівкові розрахунки.
  1. Облік грошових коштів на розрахунковому рахунку підприємства. Порядок відкриття розрахункового рахунку у банку.
  2. Види безготівкових розрахунків.
  3. Розрахунки корпоративними платіжними картками.
  4. Безготівкові розрахунки в 1С: банківські реквізити, рахунок-фактура, витікаючі платіжні доручення, що входять.

  Тема 4. Касові операції.
  1. Організація роботи з готівкою на підприємстві. Загальні питання здійснення касових операцій.
  2. Ліміт каси. Порядок і терміни здачі готівки у банк.
  3. Чекова книжка.
  4. Документальне оформлення касових операцій.
  5. Відповідальність у сфері готівкового звернення.
  6. Касові операції в 1С: прибутковий і витратний касові ордери, відомість на виплату заробітної плати, касова книга.

  Тема 5. Облік операцій з підзвітними особами.
  1. Облік операцій з підзвітними особами: видача грошови коштів на господарські потреби та відрядження. Порядок видачі авансу на відрядження. Розрахунок добових.
  2. Документальне оформлення відрядження.
  3. Повернення невикористаного залишку грошових коштів від підзвітної особи.
  4. Порядок складання авансового звіту.
  5. Облік операцій з підзвітними особами в 1С: складання авансового звіту на господарські потреби та відрядження.

  Тема 6. Облік запасів.
  1. Запаси та їх класифікація.
  2. Вступ запасів на підприємство.
  3. Методи оцінки вибуття запасів.
  4. Оцінка запасів на дату балансу : уцінка і дооцінка.
  5. Транспортно-заготівельних витрат.
  6. Інвентаризація запасів.
  7. Малоцінні і швидкозношувані предмети.
  8. Запаси в 1С: вступ запасів на підприємство, формування первинної вартості. Вибір методу списання запасів в 1С. Переміщення запасів між складами. Інвентаризація. Введення в експлуатацію МБП, списання. Товарно-транспортна накладна.

  Тема 7. Облік основних засобів.
  1. Класифікація основних засобів.
  2. Надходження основних засобів на підприємство
  3. Ремонти основних засобів
  4. Амортизація основних засобів
  5. Переоцінка основних засобів
  6. Вибуття основних засобів
  7. Інвентаризація основних засобів
  8. Оренда основних засобів
  9. Основні засоби в 1С: довідники основних засобів. Вступ ОС і введення в експлуатацію. Формування первинної вартості. Амортизація ОС. Відомість по амортизації. Списання ОС. Продаж ОС. Ремонти ОС.

  Тема 8. Облік нематеріальних активів.
  1. Нематеріальны активи: визнання в обліку.
  2. Надходження нематеріальних активів.
  3. Експлуатація нематеріальних активів.
  4. Вибуття нематеріальних активів.
  5. НМА в 1С: вступ НМА і введення в експлуатацію. Амортизація НМА. Відомість по амортизації НМА.

  Тема 9. Взаєморозрахунки між покупцями і постачальниками.
  1. Облік реалізації товарів. Повернення товару покупцем.
  2. Облік вступу товарів від постачальників. Повернення товару постачальникові.
  3. Облік дебіторської заборгованості. Резерв сумнівних боргів.
  4. ПДВ: платники ПДВ, ставки ПДВ. Об'єкт і база оподаткування. Порядок визначення суми ПДВ, що підлягає до сплати. Електронне адміністрування ПДВ. Бюджетне відшкодування ПДВ. Звітні періоди.
  5. Облік взаєморозрахунків в 1С: вступ і реалізація товарів в 1С. Виписка податкової накладної. Реєстрація податкової накладної від постачальника. Повернення товарів. Акти звірянь з контрагентами.

  Тема 10. Облік розрахунків по оплаті праці.
  1. Облік особового складу.
  2. Нарахування заробітної плати.
  3. Оплата на основі середньої зарплати: відпускні, компенсація за невикористану відпустку, посібник з тимчасової непрацездатності.
  4. Облік і оподаткування заробітної плати : ПДФО, ЄСВ, військовий збір.
  5. Заробітна плата в 1С: внесення співробітника в 1С, документи по кадрах (прийом і звільнення, переміщення). Нарахування і виплата заробітної плати по відомостях і у безготівковій формі.

  Тема 11. Кредитування підприємства.
  1. Кредити: довгострокові і короткострокові.
  2. Позики: юридичні моменти. Довгострокові і короткострокові позики.
  3. Фінансова допомога: види фінансової допомоги.
  4. Переваги і недоліки різних форм фінансування підприємства.
  5. Облік кредитів і позик в 1С. Відсотки.

  Тема 12. Облік доходів і витрат.
  1. Визнання і класифікація доходів (П (С) БУ 15). Оцінка доходу.
  2. Склад і класифікація витрат (П (С) БУ 16). Визнання витрат.
  3. Податок на прибуток: ставка податку на прибуток, порядок числення податку на прибуток і терміни сплати.
  4. Доходи і витрати в 1С: закриття місяця. Формування фінансового результату.

  Тема 13. Облікова політика на підприємстві.
  1. Формування облікової політики.
  2. Основні елементи облікової політики.
  3. Наказ про облікову політику.

  Тема 14. Основи оподаткування.
  1. Основи податкової системи України. Види податків і зборів.
  2. Податкові перевірки.
  3. Спрощена система оподаткування.

  Викладачі
  Скурихина Юлия Павловна
  Скурихіна Юлія

  Освіта: Вища економічна
  Національний університет біоресурсів і природоиспользования України (м. Київ). Факультет: економічний. Фахівець, спеціальність - менеджер-економіст (інформаційні системи в менеджменті)
  Додаткова освіта:
 • Фонд "Східна Європа" - Фінансовий менеджмент в не прибуткових організаціях
 • World Bank - Фінансовий менеджмент World Bank
 • KSE - Проекти, що надихають
 • ATS Україна ACCA DiplFR - Аналіз і оцінка фінансово-економічного стану підприємства
 • Досвід роботи: Досвід роботи більше 20 років і з першого місця роботи Юлія обіймала посаду головного бухгалтера на великому торговому підприємстві, що займається оптовою торгівлею, імпорт і експорт. Після обіймала посаду головного бухгалтера у сфері туризму і освіти, а також на промислово-виробничому підприємстві. Протягом усього періоду роботи Юлія ніколи не зупинялася на досягнутому, самоудосконалювалась, підвищувала кваліфікацію, ходила на різні курси.

  За увесь період роботи Юлія набула наступні навички: постановка, організація і контроль ведення бухгалтерського, податкового і управлінського обліку, управління фінансовими потоками, бюджетування, технічно-економічний розрахунок проектів, бізнес-планів.

  Методика викладання: метод викладання як справжнього управлінця, коротко, дохідливо і по суті. При цьому Юлія проявляє гнучкість і кмітливість в ході викладання.

  Протягом всього часу роботи викладачем, управляє декількома підприємствами, виступає консультантом у сфері бухгалтерського і податкового обліку.

  Є викладачем бухгалтерського обліку і 1С, курси для головних бухгалтерів, ЗЕД.


  Підписатись на розсилку

  Записатись на курс

  Запис на курс

  Ваша заявка успішно відправлена